TOURETTA

Всички цени, обявени в сайта във валута, различна от българския лев, се заплащат по курса на БНБ за деня в брой, по банков път или с кредитна/дебитна карта.

Върху офертните цени не се начислява ДДС!

Абонамент за промоции

Top